ABC zakupu mieszkania, czyli transakcja krok po kroku.

Zakup mieszkania jest procesem wieloetapowym. Poniżej przedstawiamy schemat, dzięki któremu każdy kupujący odnajdzie się w zawiłych formalnościach, związanych z wyborem oraz zakupem mieszkania i bez trudu przebrnie przez wszystkie etapy procesu.

Oferta

W pierwszej kolejności należy zapoznać się z prezentowaną na stronie internetowej dewelopera ofertą. Znajdują się tam opisy wszystkich inwestycji, a każda z nich podzielony jest na działy:

 • Opis inwestycji – w tym miejscu znajdują się podstawowe informacje dotyczące inwestycji, harmonogramy budowy, termin przekazania lokali oraz wizualizacja budynku.
   
 • Lokalizacja - to dokładny opis położenia inwestycji i okolicznej infrastruktury miejskiej, zawierający również charakterystykę interesujących miejsc, dostępnych w bezpośrednim sąsiedztwie. Jest tu również mapa miasta, na której oznaczone jest dokładnie miejsce budowy lub lokalizacja gotowego budynku.
   
 • Dostępne mieszkania - tu znajduje się  zestawienie mieszkań, do których przypisane są różne statusy:

  Mieszkanie wolne 
  to lokale, spośród których możemy wybierać;

  Mieszkanie zarezerwowane 
  to lokale, na które podpisana została umowa rezerwacyjna lub umówiony już został termin podpisania aktu notarialnego – w praktyce niedostępne, chyba, że kupujący wycofa się z transakcji – wówczas wracają do puli mieszkań wolnych;

  Mieszkanie sprzedane 
  to lokale, które znalazły już swojego nabywcę.

  Kliknięcie na wybrane mieszkanie otwiera stronę, na której znajduje się rzut danego lokalu z możliwością pobrania i wydruku, krótki opis, powierzchnia, cena oraz inne, charakteryzujące mieszkanie parametry.
  Pod zestawieniem mieszkań znajduje się rzut garażu podziemnego z wyszczególnieniem dostępnych w sprzedaży miejsc postojowych.

   
 • ​Standard - to opis prac wykończeniowych i detali, właściwych dla danego budynku, które przedstawiają szczegółowo standard wykonania.
   
 • Zdjęcia z realizacji – w tym miejscu znajdują się aktualizowane na bieżąco zdjęcia, obrazujące postępy prac na placu budowy.
   
 • Promocje – to zakładka, przedstawiająca aktualne akcje promocyjne, z określeniem ich rodzaju oraz czasu trwania. Mogą to być atrakcyjne rabaty i promocje cenowe lub specjalnie przygotowane oferty wykończenia mieszkania pod klucz, dzięki którym możliwa jest oszczędność nie tylko czasu i pieniędzy, ale także bezstresowe przejście przez trudny etap wykańczania nowego mieszkania.

Szczegóły inwestycji

Szczegóły inwestycji. Po dokonaniu wyboru inwestycji, kolejnym etapem jest dokładne zapoznanie się z mieszkaniem, które wstępnie zostało wybrane. W tym celu należy skontaktować się z biurem sprzedaży dewelopera i umówić termin spotkania, na którym pracownik firmy deweloperskiej zaprezentuje mieszkanie – ten schemat ma oczywiście zastosowanie w przypadku inwestycji ukończonej. W przypadku inwestycji nieukończonych, należy umówić się w biurze dewelopera na spotkanie, podczas którego zaprezentowana zostanie oferta, prospekt informacyjny, wizualizacje, wzór umowy rezerwacyjnej oraz dokumenty budowy. Na tym etapie powinniśmy pytać o wszystko, co budzi nasze wątpliwości.

Zapraszamy również do wysyłania wiadomości e-mail na adres bok@cogik.com.pl z nurtującymi Państwa pytaniami, prośbą o przesłanie kopii dokumentów, czy podstawowych informacji na temat danej inwestycji.
Po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości, można już dokonać wyboru lokalu oraz - ewentualnie - miejsca postojowego i komórki lokatorskiej.

Umowa rezerwacyjna

Umowa rezerwacyjna umożliwia rozpoczęcie procedury ubiegania się o kredyt hipoteczny i jest zbędna w przypadku gotówkowego zakupu mieszkania. Jest to dokument, podpisywany przez dewelopera oraz nabywcę, który określa numer wybranego lokalu, ustaloną cenę zakupu, czas rezerwacji (2 miesiące)  oraz termin przekazania mieszkania kupującemu. Podpisanie umowy wiąże się z wpłatą opłaty rezerwacyjnej w wysokości 5000pln. W przypadku zawarcia w kolejnym etapie umowy deweloperskiej, kwota zostaje zaliczona na poczet zapłaty za mieszkanie.

Kredyt

Większość mieszkań na rynku polskim kupowana jest ze środków, pochodzących z kredytu hipotecznego. Aby móc rozpocząć procedurę jego pozyskania, należy w banku złożyć określone dokumenty. Przede wszystkim jest to umowa rezerwacyjna, ale także - oprócz niej - szereg dokumentów, które nabywcy udostępnia deweloper. Zazwyczaj jest to: pozwolenie na budowę, księga wieczysta działki, wyciąg z KRS dewelopera, wypis oraz wyrys z rejestru gruntów, prospekt informacyjny inwestycji, oświadczenie inwestora zastępczego oraz – w przypadku inwestycji już ukończonych – pozwolenie na użytkowanie budynku.
W celu uzyskania powyższych dokumentów, wystarczy wysłać wiadomość e-mail z ich zestawieniem do dewelopera – będą gotowe do odbioru w biurze już następnego  dnia, możliwe jest także ich wysłanie na wskazany adres pocztą.

 

O kredyt można ubiegać się samodzielnie, można również skorzystać z usług naszego działu kredytowego. Dzięki temu uzyskajcie szereg korzystnych udogodnień, więcej informacji oraz wygodny kalkulator w dziale finansowanie

Umowa deweloperska

Po uzyskaniu w banku wstępnej, pozytywnej decyzji o udzieleniu kredytu lub w przypadku zakupu mieszkania za gotówkę, nadchodzi  czas na podpisanie umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego. Na podstawie umowy, deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności na nabywcę, nabywca natomiast, zobowiązuje się do wpłaty na rzecz dewelopera ustalonej kwoty, jako zapłaty za mieszkanie. Koszt umowy dzielony jest pomiędzy nabywcę, a dewelopera.

Realizacja postanowień umowy deweloperskiej

Ten etap rozciąga się w czasie, w zależności od ustaleń umowy i charakteru transakcji. Obejmuje wszystkie, określone na mocy umowy deweloperskiej obowiązki nabywcy oraz dewelopera. Termin ich realizacji oraz zakres należnych czynności określa dokładnie podpisany z deweloperem dokument.