Wykonujemy elewacje. Wewnątrz wykonujemy okładziny gresowe klatek schodowych oraz kończymy prace instalacyjne (wieszanie grzejników), rozpoczynamy prace malarskie.
Wykonujemy izolację oraz zbrojenie płyty fundamentowej.
W dniu 9.06.2014 r. przekazaliśmy plac budowy Generalnemu Wykonawcy. Początek prac planujemy w dniu 18.06.2014 r.
Kończymy montaż okien. Wykonujemy posadzki w lokalach mieszkalnych.
Zakończyliśmy prace elektryczne w lokalach. Wykonujemy instalacje wodne, c.o. oraz kanalizacyjne.
Zakończyliśmy prace murowe wewnątrz budynku, kontynuujemy prace tynkarskie oraz rozpoczęliśmy montaż okien.
Dodaliśmy nowe zdjęcia do galerii budowy. Wykonujemy tynki wewnętrzne oraz warstwy hydroizolacyjne dachu. Ponadto trwają prace sanitarne oraz elektryczne.
Pod rzutami lokali 8, 11, 13, 17, 26 oraz 27 dodaliśmy panoramę widzianą z balkonów w/w lokali. Zapraszamy.
Zima za nami, zatem wracamy do naszej stałej rubryki poświęconej postępom prac na budowie. Zapraszamy serdecznie.
Nasza strona www została uzupełniona o podstawowe informacje dotyczące inwestycji przy ul. Krypskiej, cennik oraz aktualne rzuty lokali!