ZASADY ZGŁASZANIA ZMIAN LOKATORSKICH

Zmiany lokatorskie - zmiany wprowadzone na wniosek Klienta w nabywanym przez niego mieszkaniu, w stosunku do rozwiązań przyjętych w dokumentacji technicznej lub standardzie wykończenia mieszkania określonym w załączniku do Umowy w zakresie:

•  Zmiany usytuowania ścian działowych lub ich likwidacji.
•  Usytuowania drzwi wewnętrznych w lokalu.
•  Lokalizacji punktów oświetleniowych, wyłączników i gniazd elektrycznych oraz  
teletechnicznych.
•  Lokalizacji odbiorników mediów i sprzętu gospodarczego w kuchni (kuchnia, lodówka, zmywarka, zlewozmywak).
•  Lokalizacji odbiorników mediów w łazience (wanna, prysznic, umywalka, pralka, wc)
•  Rozmieszczenia grzejników.

Zmiany lokatorskie nie mogą dotyczyć:

• Konstrukcji budynku.
• Przesunięcia pionów instalacyjnych (wodnokanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacji).
• Elewacji (rozmieszczenie stolarki okiennej l drzwiowej, balustrad, warstw posadzek, loggii, balkonów i tarasów).
• Zmiany lokatorskie nie mogą powodować zmian w obrysie lokalu.

1.  FORMA ZGŁOSZENIA
• Zmiany lokatorskie zgłaszane są w formie pisemnego Wniosku o dokonanie zmian lokatorskich.
• Wniosek o dokonanie zmian lokatorskich powinien zawierać opis proponowanych zmian oraz zaznaczone na dokumentacji wykonawczej proponowane zmiany
• Wniosek o dokonanie zmian lokatorskich wymaga akceptacji Projektanta danej inwestycji.
• Zakres zgłoszonych zmian lokatorskich może wymagać opracowania dokumentacji zamiennej.

2. TERMINY
• Uzgodnień dotyczących zmian lokatorskich można dokonywać na
Zasadach i w terminach określonych w umowie oraz niniejszej informacji, przy czym termin uzgodnień i podpisania Protokołu Zmian Lokatorskich oraz / lub Aneksu do Umowy nie może przekroczyć terminu określonego w umowie.
• Klient w terminie do 7 dni od daty otrzymania wyceny prac projektowych (jeżeli są  wymagane) oraz robót dokonuje akceptacji kosztów oraz zakresu zmian. Brak akceptacji w wyżej określonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z wprowadzania zmian lokatorskich.
• Po akceptacji przez klienta zakresu prac oraz kosztów, zmiana kierowana jest do projektanta w celu wykonania projektu zamiennego. Termin wykonania projektu zamiennego jest określany indywidualnie w zależność od zakresu wprowadzanych zmian.
• Zakres zgłaszanych zmian oraz późne złożenie wniosku może spowodować przesunięcie terminu wykonania lokalu w stosunku do terminu zawartego w Umowie.

3.  KOSZTY
       Zmiany lokatorskie wykonywane są odpłatnie na podstawie zaakceptowanego kosztorysu
zawierającego:
• Koszty projektu lub/i wykonania dokumentacji zamiennej.
• Koszty wykonania zmian lokatorskich.
• Koszty związane z zaawansowaniem prac na budowie, w wyniku, których zmiany lokatorskie wiążą się z likwidacją wybudowanych już ścian działowych i innych wykonanych elementów kolidujących z nową aranżacją pomieszczeń.

• Oplata ryczałtowa – naliczana w przypadku złożenia przez Kupującego Wniosku o dokonanie zmian lokatorskich. Opłata ryczałtowa obejmuje konsultacje Projektanta oraz inne koszty ponoszone przez Cogik związane z rozpatrzeniem Wniosku.
• W przypadku rezygnacji z wprowadzania zmian lokatorskich Kupujący pokrywa koszty zamówionych i wykonanych projektów.

POBIERZ WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN LOKATORSKICH