2014-10 - Gotowy budynek.
09-2014 - Prace wykończeniowe
08-2014 - Prace wykończeniowe.
07-2014 - Elewacja, prace wykończeniowe wewnątrz.
06-2014 - Prace wykończeniowe
  • Instalacje lokalowe
  • Instalacje lokalowe wod-kan
05-2014 - Prace wykończeniowe
04-2014 - Prace wykończeniowe
  • Widok budynku od strony ul. Kiprów.
  • Kończymy prace murowe.
  • Wykonujemy instalacje sanitarne w garażu.
  • Wykonujemy instalacje sanitarne oraz elektryczne w lokalach.
10-2013 - Konstrukcja parteru
  • Widok z dźwigu.
  • Elementy pionowe parteru.
  • Strop nad parterem.
  • Garaż.
09-2013 - konstrukcja stan 0
08-2013 - konstrukcja stan -1
07-2013 - konstrukcja stan -1
06-2013 Głębienie wykopu , fundamenty.
05-2013 Początek prac; montaż słupów obudowy berlińskiej