Krypska - części wspólne.
Krypska - budynek z zewnątrz.
2015-03 - Prace wykończeniowe.
2015-02 - Prace wykończeniowe.
2014 -11/12 - stan surowy zamknięty
2014-10 Konstrukcja budynku.
2014-09 Konstrukcja budynku
2014-08 - Konstrukcja
2014-06/07 - Głębienie wykopu, fundamenty.